اشتراک گذاری
ایمان و عشق ما

دین یک سیستم فرهنگی است از رفتارها و عملکردهای مشخص ، اخلاق ، جهان بینی ها ، متون ، اماکن مقدس.

  رویدادها

  رویدادهای پیش رو

  خدا همه را
  دوست دارد

  تاریخ: 15 جولای 2020
  زمان: 19:00 – 21:00
  توسط: الکساندر اسمیت.

  مکان: کلیسای اکسترا، سالن #2
  هزینه: رایگان

   دعای بیشتر،
   نگرانی کمتر

   تاریخ: 25 جولای 2020
   زمان: 14:00 – 19:00
   توسط: الکساندر اسمیت.

   مکان: کلیسای اکسترا، سالن #1
   هزینه: 19.99دلار